מקצוע מידע על מקצוע : מתא לרקמה - 336022 (Current)

336022 - מתא לרקמה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
) 336004 תהליכים ביולוגיים ו -    
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   ( או
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    


תאים ממוינים ומבנה רקמות. נדידת תאים ומגעים בין תאים. המטריקס החוץ תאי. קולטנים והעברת אותות בתקשורת בין תאים. התחדשות ומוות תאים ברקמות. התמיינות תאים ורקמות בהתפתחות העוברית.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.02.2023 א
  ו 10.03.2023 בספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2239783 2002 garland science alberts et.al. molecular biology of the cell 4th edition
2210067 1999 w.h. freeman .lodish, et.al .lodish, et.al molecular cell biology

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:34:18