מקצוע מידע על מקצוע : מתא לרקמה - 336022 (Current)

336022 - מתא לרקמה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
) 336004 תהליכים ביולוגיים ו -    
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   ( או
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
 
  134056 מתא לרקמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  134070 מתא לרקמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


תאים ממוינים ומבנה רקמות. נדידת תאים ומגעים בין תאים. המטריקס החוץ תאי. קולטנים והעברת אותות בתקשורת בין תאים. התחדשות ומוות תאים ברקמות. התמיינות תאים ורקמות בהתפתחות העוברית.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 29.01.2021 א
  ה 04.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 14:30-16:30 ב ד"ר ארצי-שנירמן ארבל הרצאה 10 11
201 ביורפואי 09:30-10:30 א גב בקרמן מרגריטה תרגול 11
 
201 ביורפואי 14:30-16:30 ב ד"ר ארצי-שנירמן ארבל הרצאה 10 12
201 ביורפואי 14:30-15:30 א גב בקרמן מרגריטה תרגול 12
 
        ד"ר ארצי-שנירמן ארבל הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2239783 2002 garland science alberts et.al. molecular biology of the cell 4th edition
2210067 1999 w.h. freeman .lodish, et.al .lodish, et.al molecular cell biology

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:25:52