מקצוע מידע על מקצוע : תופעות ביו-חשמליות - 336020 (Current)

336020 - תופעות ביו-חשמליות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
 
  334017 תופעות ביו-חשמליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


היבטים הנדסיים ומודלים של תכונות הממברנה, פוטנציאל הפעולה, מודל הודגקין-האקסלי וליו-רודי. פתרונות נומריים של התקדמות פוטנציאל הפעולה בסיב עצב וברקמה דו-מימדית. הגדרת מקורות, מודל מקורות - דיפולים, מונופולים. תיאורית גאוס וגרין, מוליך נפחי. הבעיה הישירה והבעיה ההפוכה. השפעות ביולוגיות של שדות אלקטרו-מגנטיים בתדר נמוך וגבוה (מדידה, השפעות תאיות ולגוף כולו, השפעות טיפוליות). אלקטרופורציה - השפעות השדה על ממברנה, הסעה של מולקולות, תרופות וחומרים גנטיים, יישומים מעבדתיים וברקמות חיות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 01.02.2021 א
  ד 03.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 10:30-11:30 ג פרופ/ח יניב יעל הרצאה 10 11
301 ביורפואי 11:30-12:30 ג גב ארבל גנון לימור תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2244161 חובה 1988 plenum press r. plonsey and r. barr bioelectricity-a quantitative approach

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:20:11