מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 5 - 336019

336019 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 5
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:50:41