מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 4 - 336018

336018 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 4
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר. סמסטר א' תשע"ח: דימות אופטי חישובי. סמסטר ב' תשע"ח: תכן מכשור רפואי ממוחשב מתקדם. סמסטר א' תשע"ט: מדעי המידע ולמידת מכונה בהנדסה ביו-רפואית. סמסטר ב' תשע"ט: תכן מכשור רפואי ממוחשב מתקדם. סמסטר ב' תשפ"א: ביופיזיקה מולקולרית סמסטר א' תשפ"ב: ביופיזיקה מולקולרית
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:47:18