מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 4 - 336018

336018 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 4
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר. סמסטר א' תשע"ח: דימות אופטי חישובי. סמסטר ב' תשע"ח: תכן מכשור רפואי ממוחשב מתקדם. סמסטר א' תשע"ט: מדעי המידע ולמידת מכונה בהנדסה ביו-רפואית. סמסטר ב' תשע"ט: תכן מכשור רפואי ממוחשב מתקדם.


נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:37:21