מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 3 - 336017

336017 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 3
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. סילבוס מפורט נקבע בשנה בה ניתן הקורס.
סמסטר ב' תשע"ו בשרונה: עיבוד וניתוח תמונות. סמסטר ב' תשע"ו בחיפה: רובוטיקה. סמסטר א' תשע"ח: רובוטיקה. סמסטר ב' תשע"ח: מבוא למערכות לומדות סמסטר א' תשע"ט: עיבוד תמונה. סמסטר ב' תשע"ט: mri להנדסה ביו-רפואית_
סמסטר ב' תש"ף: הדמיית תהודה מגנטית מוחית ( mri ) - תפקוד ומבנה. סמסטר ב' תשפ"א: הדמיית תהודה מגנטית מוחית ( mri ) סמסטר א' תשפ"ב: ביו-חומרים
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:44:53