מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 2 - 336016

336016 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר. סמססטר ב' תש"ף: יישומי למידה עמוקה ב- mri . סמסטר ב' תשפ"א: יישומי למדיה עמוקה ב- mri.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:39:46