מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 1 - 336014

336014 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם שנועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר.
סמסטר ב' תש"ף: סמינר בדימות וגרייה של מוח האדם.
סמסטר א' תשפ"א: שיטות ביו-רפואיות לאבחון וטיםול בסרטן. סמסטר ב' תשפ"א: גריה ודימות מוח
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:30:53