מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 6 - 336011

336011 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 6
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם אשר נועד לאפשר התמחות בשטח ספציפי. הסילבוס יקבע על ידי המרצה ויאושר לפני תחילת הסמסטר בו ינתן הקורס.


נערך בתאריך 29/06/2022 בשעה 12:19:57