מקצוע מידע על מקצוע : כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים - 328050

328050 - כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים
נקודות
זיכוי
0.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  328011 אנגלית מורחבת       מקצועות קדם
 
  328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס מנתח ומסביר את מבנה המאמר האקדמי בשטחי מחקר שונים. דגש מושם גם על בעיות דקדוקיות ותחביריות אופייניות. הקורס כולל פגישה פרונטלית כללית של שעתיים בשבוע וכן פגישות אישיות שבהן מתרכזים בבעיות הספציפיות בכתיבתו של כל תלמיד.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 01:58:20