מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוואנטים: מבט פילוסופי - 326006

326006 - תורת הקוואנטים: מבט פילוסופי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

למרות ההצלחה המרשימה של מכניקת הקוונטים, ישנן מחלוקות עיקשות על הפרשנות הנכונה לפורמליזם של תיאוריה זו ועל "הפרדוקסים" השונים שהיא מעלה. הקורס יספק מבוא עדכני ליסודות של מכניקת הקוונטים, תוך התייחסות מיוחדת לשאלה מה בעצם אומרות תיאוריות הקוונטים השונות על העולם._

תוצאות למידה
1.הבנת מושגי היסוד והחידושים של מכניקת הקוונטים.
2. הבנת הבעיות הבסיסיות של מכניקת הקוונטים, ובמיוחד בעיית המדידה ופתרונותיה האפשריים._
3. רכישת ידע בסיסי של ניסוחים עכשוויים ("פרשנויות") של מכניקת הקוואנטים, כגון מכניקה בוה מית, תיאוריות קריסה אובייקטיביות ותיאוריות של עולמות מרובים, שאינן חלק מתוכנית לימודים סטנדרטית בפיזיקה.
4. הבנת המחלוקות הפיזיקליות והפילוסופיות בנוגע לאונטולוגיה של מכניקת הבנת מושגי היסוד והחידושים של מכניקת הקוונטים.
5. הבנת התוצאות הניסוייות (חריץ כפול, שטרן-גרלאך, eprb ) כמו גם התיאורטיות המרכזיות (פרדוקס, איינשטיין - פודולסקי-רוזן, משפט בל, משתנים חבויים) והשלכותיהן.
6. חידוד היכולת לחשוב באופן ביקורתי וזהיר על הפרשנות של תוצאות ניסויים ושל תוצאות מתמטיות, באופן כללי.
7. הערכת סוגיות מרכזיות בפילוסופיה של המדע דרך הדיונים של מכניקת הקוונטים: ריאליזם מדעי מול אנטי-ריאליזם, תת-היקבעות אמפירית ומעמדם של ישים תיאורטיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2020 springer international publishing durr, d and lazarovici d. understanding quantum mechanics: the world according to modern quantum foundations
2004 cambridge university press bell j.s. speakable and unspeakable in quantum mechanics )second edition(
2017 springer international publishing norsen t. foundations of quantum mechanics: and exploration of the physical meaning of quantum theory
2019 princeton university press maudlin t. philosophy of physics: quantum theory

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 16:51:00