מקצוע מידע על מקצוע : פריצות דרך בתולדות החשיבה המתמטית - 326005

326005 - פריצות דרך בתולדות החשיבה המתמטית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יחקור את ההיסטוריה של המתמטיקה והקשר שלה לפילוסופיה באמצעות סדרה של נקודות ציון, החל מגילוי חוסר-אמת-המידה-המשותפת (incommensurability) של הפיתגוראים ועד משפט אי-השלמות של גדל. נושא שיחזור על עצמו לאורך הקורס הוא האופן שבו מושג האינסוף אתגר את גבולות ההבנה האנושית._

תוצאות למידה
1. ידע בסיסי בהיסטוריה של המתמטיקה._
2. ידע בסיסי בפילוסופיה של המתמטיקה._
3. הבנה של תוצאות פורצות דרך בהיסטוריה של המתמטיקה._
4. הבנה של האופנים השונים שבהם ההיסטוריה של המתמטיקה עיצבה את המתמטיקה המודרנית.
5. הערכה עמוקה יותר של המתמטיקה ושל מקומה במדע, בטכנולוגיה ובפילוסופיה.
6. עיון בטבעם של מושג האמת ומושג הידיעה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 oxford university press courant r. and robbins h. what is mathematics. an elementary approach to ideas and methods .
1981 courier corporation heath t.l. a history of greek mathematics
1937 routledge russell b. principles of mathematics
2012 cambridge university press colyvan m. an introduction to philosophy of mathematics

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 00:53:47