מקצוע מידע על מקצוע : פילוסופיה של זמן ומרחב - 326004 (Current)

326004 - פילוסופיה של זמן ומרחב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יחקור סוגיות פילוסופיות בנוגע לזמן ולמרחב, לאור תיאוריות פיסיקליות מודרניות. החל מהוויכוח בין ניוטון ללייבניץ, עבור בחוק השני של התרמודינמיקה, ועד לתורת היחסות הפרטית והכללית.

תוצאות למידה
1. הבנת סוגיות ומושגים פילוסופיים בנוגע למטפיזיקה של זמן ומרחב._
2. הבנת האופן שבו תיאוריות פיזיקליות שונות עיצבו את תפיסותינו לגבי זמן ומרחב.
3. רכישה ו/או שיפור הידע של מושגי יסוד בגיאומטריה אוקלידית ובגיאומטריה לא-אוקלידית, במכניקה ניוטונית, במכניקה סטטיסטית וביחסות של איינשטיין.
4. העמקת הידע בנוגע ליחס שבין המציאות כפי שאנו חווים אותה לבין התיאור המדעי של המציאות.
5. הבנה בסיסית של בעיית הגוף-נפש, בעיית הרצון החופשי ובעיית זהות האישיות.


הערות
הקורס מתקיים בשפה האנגלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
607 אולמן 14:30-16:30 ג   הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 harvard university press albert d. z. time and cance
2017 oxford university press c. callender what makes time special
2012 princeton university press maudlin t. philosophy of physics: space and time

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 16:44:43