מקצוע מידע על מקצוע : היסטורית כאב בעיני פילוסופים - 326003

326003 - היסטורית כאב בעיני פילוסופים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יסקור את התפיסות המרכזיות של כאב כדוגמא להמשגת היחסים שבין הגוף לנפש מהעת העתיקה ועד ימינו. נציג את העמדות המרכזיות בסוגית היחסים שבין גוף לנפש של רופאים ופילוסופים מהעת העתיקה ועד ימינו תוך מיקוד בשאלה כיצד מובן הכאב בתוך המסגרות המושגיות הללו.

תוצאות למידה
- היכרות עם התפיסות המרכזיות בסוגית הכאב לאור היחסים שבין גוף לנפש.
- היכרות עם ההתפתחות ההיסטורית של הסוגיה כפי שנתפסה על ידי רופאים ופילוסופים.
- באמצעות הסקירה ההיסטורית ירוויחו התלמידים מבוא מזורז להיסטוריה של הפילוסופיה.
- היכרות עם גישות עכשוויות לסוגית היחסים בין גוף ונפש והמקום שיש להבנת הכאב בתוכן.
- הסטודנטים יקבלו תובנות על היחסים המורכבים בין רפואה לפילוסופיה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 harvard university press r. roselyne history of pain
2020 oxford university press j.p. and potter p. ) eds. ( psyche and soma wright

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 16:42:19