מקצוע מידע על מקצוע : אתיקה של טכנולוגיות חדשניות - 326002

326002 - אתיקה של טכנולוגיות חדשניות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

לטכנולוגיות חדשניות כמו בינה מלאכותית, האינטרנט של הדברים (iot) וטכנולוגיית הבלוקצ'יין יש השפעה הולכת וגוברת על אנשים פרטיים ועל החברה. בקורס זה נכיר דרכים שונות לחשוב על טכנולוגיות, נחשוב יחד על השלכותיה האתיות, ונעשה שימוש בכלים מעשיים על מנת לשלב חשיבה אתית בפרויקטים יומיומיים. _
_

תוצאות למידה
הרחבת הידע של הסטודנטים על הגישות העיקריות באתיקה נורמטיבית ובפילוסופיה של הטכנולוגיה.__
- הבנה מדויקת יותר של נושאים עכשוויים באתיקה של טכנולוגיה, תוך התמקדות באתיקה של בינה מלאכותית ועקרונות בינה מלאכותית _למשל, פרטיות, הוגנות, יכולת הסבר). - הבנה כיצד ההשפעות האתיות של טכנולוגיות מתפתחות מתרחשות בפועל (למשל, הטיה במערכות בינה מלאכותית, קונפורמיזם במערכות אשראי חברתי)_.
- ידע רחב של גישות באתיקה טכנולוגית לתרגום רפלקציה לפעולה.
- יכולת מסוימת ליישם כלים מעשיים באתיקה יישומית בפרויקטים של חדשנות כדי להרהר ולהפחית סוגיות אתיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010   vallor shannon social networking technology and the virtues ethics and information technology 12)2( 157-70
2015 ethics and information technology 17 )1( 27-39 rw. rehg discourse ethics for computer eithics: a heuristic for engaged dialogical reflection
1980 daedalus 109 winner langdon do artifacts have politics
2016 big data and society 3)2( 1-21 mmittelstadt, d. brent, p. allo, mmittelstadt, d. brent, p. allo, he ethics of algorithms: mapping the debate
2004 wishington law review 101-39 nissenbaum helen privacy as contextual integrity

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 00:47:21