מקצוע מידע על מקצוע : פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה מראשית המחשוב ועד לאינטרנט - 326000

326000 - פרקים בהיסטוריה ופילוסופיה מראשית המחשוב ועד לאינטרנט
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

מהו בעצם מחשב. מהו האינטרנט. כמה רחוק בעבר נוכל לאתר את האותות המבשרים של הטכנולוגיות שאנו לוקחים כיום כמובנות מאליהן. אילו מחויבויות פילוסופיות הובילו לפיתוח טכנולוגיות אלה. ומה נוכל ללמוד מההיסטוריה ומהפילוסופיה של המחשוב על האתגרים האתיים והפוליטיים שהמציאות הטכנולוגית החדשה מציבה בפנינו. בקורס נלמד טקסטים מרכזיים היסטוריים (מליבניץ, פסקל, באבג', לובלייס, טיורינג ואחרים), כמו גם ספרות מדעית עכשווית על פילוסופיה של בינה מלאכותית, אתיקה של ai ונושאים קשורים נוספים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יכירו טוב יותר את ההיסטוריה של החישוביות ומדע המידע, כמו גם על תקדימים ביולוגיים וטכנולוגיים של מערכות תקשורת מורכבות.
2. יערכו היכרות עם מבחר מכתביהם של מייסדי תורת המידע כלייבניץ, פסקל, בבאג , לאבלנס, וטיורינג.
3. ילמדו על השפעת ההיסטוריה של אינטרנט על דילמות וסוגיות עכשויות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2021 princeton t202 justin smith the internet is mot what you think it is

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 16:27:54