מקצוע מידע על מקצוע : רדיקלים חופשיים בביולוגיה ורפואה - 278955

278955 - רדיקלים חופשיים בביולוגיה ורפואה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם
  274241 ביוכימיה כללית     או
 
  276431 רדיקלים חופשיים בביולוגיה ורפואה       מקצועות זהים


הביוכימיה של רדיקלים חופשיים, של צורונים מחמצנים אחרים ושל נוגדי חמצון. התגובה התאית לעקה חמצונית: תהליכי יצירת נזק תאי ותיקונו, מנגנוני בקרה, אוטופאג'י, ומוות תאי. תפקידם ודרכי פעולתם של צורונים מחמצנים ונוגדי חמצון בגוף, בדגש על מערכת החיסון ויחסי פתוגן-מאכסן. עקה חמצונית בתהליכים פתופיזיולוגיים: דלקת, מחלות כלי דם, מחלות ניווניות של מערכת העצבים, הזדקנות, סרטן.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לפרט את הסוגים והתפקידים הפיסיולוגיים של חומרים מחמצנים פעילים ונוגדי חמצון.
2. לפרט אודות התגובה התאים לעקה חמצונית.
3. להכיר את המעורבות של חומרים מחמצנים פעילים בתגובה החיסונית ובמחלות בבני אדם.


הערות
קורס למוסמכים בלבד
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 oxford universiy press barry halliwell, john m.c. gutteridge free radicals in biology and medicine

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:30:43