מקצוע מידע על מקצוע : מנגנונים מולקולריים של דלקת - 278954

278954 - מנגנונים מולקולריים של דלקת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274167 ביולוגיה של התא   (   מקצועות קדם
) 274261 אימונולוגיה בסיסית וקלינית ו -    
 
  276419 מנגנונים מולקולרים של דלקת       מקצועות זהים


מהי דלקת. מעורבות מתווכים בדלקת: תהליכי הדבקה, איקוסנואידים, אנזימים פרוטיאוליטיים, רדיקלים חופשיים וציטוקינים. רזולוציה ובקרה של דלקת. תיקון והחלמה. דלקת במחלות של איסכמיה והיפוקסיה. דלקת במחלות כרוניות וזיהומיות. תגובת הדלקת המערכתית ( sirs, tnf, no, mmps/timps ) הצגת אנטיגן כמתווכים מרכזיים בתהליך הדלקתי.

תוצאות למידה
הסטודנטיות והסטודנטים יבינו את התגובה הדלקתית כתגובה כאטית שמעורבים בה מגוון רחב של תאים ושל מתווכים דלקתיים. הסטודנטיות והסטודנטים יעריכו את מנגנוני התקשורת בין מערכות מתווכים שונות. ידעו להצביע על מערכות מתווכים מרכזיות הבאות לידי ביטוי במחלות דלקתיות שונות כגון איסכמיה, גידולים סרטניים,מחלות אוטואימוניות. יבינו מנגנונים מולקולריים המבקרים את התוצאה הדלקתית המערכתית ברמת התא הבודד. יבינו את תפקידם המרכזי של תאי אנדותל ושל מקרופאג'ים בבקרה על התגובה הדלקתית. יתנסו בלמידת נושא נבחר באופן עצמאי לחלוטין ובהצגתו תוך כדי הדגשת מנגנונים מולקולריים של בקרה על תהליכים דלקתיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 quintessence publishing h.o. trowbrodge and r.c. eemling inflammationa review of the process
2001 oxford university k. ley physiology of inflammation
2018 wiley jean-mar cavaillon , mervyn singer inflammation: from molecular and cellular mechanisms to the clinic
2018 world scientific publising co pte ltd klaus ley inflammation: fundamental mechanisms

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:35:48