מקצוע מידע על מקצוע : נושאים עדכניים במדעי הרפואה - 278953

278953 - נושאים עדכניים במדעי הרפואה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  278419 נושאים עדכניים במדעי הרפואה       מקצועות זהים


קורס סמינרים בו בכל שבוע מרצה אחר/ת יעבירו סמינר, הסטודנטים יהיו פעילים במהלך הסמינר וגם ישארו עם המרצה לדיון לאחר ההרצאה. בתום הקורס הסטודנטים יגישו עבודה כתובה בהתאם לשאלות מנחות. הקורס ילמד את הסטודנטים הבנה בסיסית של עבודות מחקר וביקורתיות על מחקרים אקדמיים. בנוסף, הקורס יקנה לסטודנטים מיומנויות תקשורת עם מדענים.

תוצאות למידה
1. הבנה בסיסית של מחקר מדעי.
2. דרכי תקשורת עם מדענים, שאלת שאלות ודיון פתוח.
3. חשיבה ביקורתית על עבודות מדעיות. _


הערות
קורס למוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:24:27