מקצוע מידע על מקצוע : יסודות בחינוך רפואי - 278951

278951 - יסודות בחינוך רפואי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס מתמקד ביסודות החינוך הרפואי ומטרותיו במקצועות הבריאות. הנושאים המרכזיים יכללו עיצוב ופיתוח תכניות לימודים בסביבה הקלינית, שיטות הוראה, הערכה ומתן משוב בסביבה הקלינית, הנחייה ומנטורינג, הוראה והערכה בסיוע סימולציות ויסודות המחקר בחינוך רפואי.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1.לעצב ולתכנן תכניות לימודים במקצועות הבריאות. 2.ליישם עקרונות אלו בהדרכה והנחייה, בבחירת שיטות הוראה יחודיות לסביבה הקלינית (הוראה ליד מיטת החולה, הוראה בקבוצות קטנות, הוראת תקשורת בין-אישית, הוראה בעזרת סימולציה).
3. לתת משוב אפקטיבי ללומד והערכה בסביבה הקלינית.
4. יתפתח אישית ומקצועית בתחום זה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:18:24