מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוסקופ אלקטרונים במחקר ביולוגי - 278950

278950 - מיקרוסקופ אלקטרונים במחקר ביולוגי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מבוא למיקרסקופיית אלקטרונים של דגמים ביולוגיים. הנושאים הנלמדים: חקר מבנים תוך תאיים, לוקליזציה תוך תאית של חלבונים, קורלציה בין מיקרוסקופ אור למיקרוסקופ אלקטרונים, דימות תלת מימדי במיקרוסקופיית אלקטרונים ואנליזה של חלקיקים בודדים. הקורס יסקור יישומים במיקרוסקופ
1. להבין את מגוון היישומים בדוגמאות ביולוגיות בעזרת מיקרוסקופ אלקטרונים 2.לבחור את השיטה המתאימה לדוגמה ולשאלת המחקר.
3. לקרוא בצורה ביקורתית ולהבין מאמרים ביולוגיים המשתמשים ביישומים של מיקרוסקופ אלקטרונים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:26:49