מקצוע מידע על מקצוע : ביוסטטיסטיקה וניתוח נתונים - 278507

278507 - ביוסטטיסטיקה וניתוח נתונים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  216033 שיטות מחקר כמותיות בסיסי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הסתברות והתפלגויות, סטטיסטיקה תיאורית, מבחני השערות פרמטריים ואפרמטריים, ניתוח שונות, רגרסיה, סיווג, הורדת מימד, אישכול. בסיום הקורס הסטודנט יוכל:
1. להציג נתוני מחקר באמצעות מדדים כמותיים וכלים גרפיים מתאימים.
2. לבחור וליישם את שיטת הניתוח הסטטיסטי המתאימה לנתונים.
3. להשתמש בתוכנת rstudio לביצוע המבחנים הסטטיסטיים.


הערות
קורס למוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:37:09