מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בביולוגיה מערכתית - 278506

278506 - נושאים נבחרים בביולוגיה מערכתית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לשימושים של כלים ושיטות בבעיות בחזית המחקר בביולוגיה מערכתית. כל הרצאה תינתן ע"י חוקר מדיסציפלינה שונה. במהלך הקורס יכתבו הסטודנטים עבודה המנתחת הן את האספקטים הניסיוניים והן את האספקטים הכמותיים במאמרים מדעיים על אחת מבעיות המחקר שהוצגו במהלך הקורס. הקורס. הסטודנטים יציגו את בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להכיר את מגוון הגישות בביולוגיה מערכתית בדגש על השיטות הקיימות 2.להכיר את השיטות הניסיוניות לביצוע ניסויים בתפוקה גבוהה ואת השיטות הכמותיות הקיימות לניתוח נתונים מניסויים אלו.
2. להכיר את השיטות הקיימות לניתוח דינמיקה של רשתות ביולוגיות
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2013 john wiley and sons klipp e, liebermeister w, wierling c, klipp e, liebermeister w, wierling c, system biology
  2006 crc press alon u an introduction to system biology: design principles of biological circuits

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:34:14