מקצוע מידע על מקצוע : מודלים מתמטיים בחקר המוח - 278504

278504 - מודלים מתמטיים בחקר המוח
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מודלים מתמטיים בנושאים שונים בחקר המוח. הקורס יכלול כחמישה מודלים שונים, אשר ישתנו משנה לשנה. מודלים לדוגמא: ring model hopfield model model of grid cells צבירת עדויות צבירת עדויות תלויות הקשר

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים ידעו:
1. להסביר משמעות משוואות דיפרנציאליות באופן מילולי.
2. לבצע סימולציה נומרית של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
3. לנתח מערכת דינמית בכלים אנליטיים ברמה בסיסית.
4. להסביר את הקשר בין מודל מתמטי מפושט לתוצאות ניסיוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 mit peter dayan and larry abbott theoretical neuroscience

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:26:19