מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מחקר 1 - 278502

278502 - פרויקט מחקר 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    7     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

עבודת מחקר בנושא ספציפי באחד מן השטחים הבאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ביולוגיה של התא, מיקרוביולוגיה, מדעי המח, ביולוגיה מערכתית, ביואינפורמטיקה, ביולוגיה התפתחותית, פיסיולוגיה, אימונולוגיה. עבודת המחקר תכלול לימוד שיטות מעבדה מתקדמות, תכנון ניסויים וסיכומם בצורה הנהוגה בספרות המדעית. בתום הסמסטר יציגו הסטודנטים את עבודתם בהרצאה במסגרת סמינר, וכן יגישו עבודה כתובה בסגנון מאמר מדעי . הקבלה מותנית באישור מרכז/ת הקורס. 1.בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו להציג תהליכים תוך תאיים במערכת בה התמקדו 2.הסטודנטים יהיו מסוגלים לתאר את הטכניקות הרלוונטיות לנושא המחקר. 3.הסטודנטים יוכלו לתכנן ניסויים בתחום שחקרו. לכדי מסמך מדעי ופרזנטציה אקדמית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 cambridge university keith wilson,john walker principles ane techniques of biochemistry and molecular biology

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:08:02