מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה התפתחותית - 278501

278501 - ביולוגיה התפתחותית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274250 ביולוגיה התפתחותית       מקצועות זהים


נושאים בסיסיים בביולוגיה התפתחותית, התפתחות מוקדמת של העובר, יצירת רקמות ואיברים, תאי גזע, רגנרציה, אבולוציה והתפתחות, פגמים התפתחותיים בעובר.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים ילמדו ויכירו את:
1. יצירת תכנית הגוף של זבוב הדרוזופילה, דג, צפרדע, תרנגול, עכבר והאדם.
2. תפקיד מולקולות סיגנלים ופקטורי שיעתוק חשובים בהתפתחות עוברית.
3. מנגנונים מולקולריים המשפיעים על מורפוגנזה בעובר.
4. תפקיד תאי הגזע בהומאוסטזיס של רקמה.
5. תופעת הרגנרציה והבקרה המולקולרית שלו.


הערות
קורס למוסמכים בלבד
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
51 חובה 2015 oxford l. wolpert principles of development
    2013 sinauer sf gilbert developmental biology

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:30:09