מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בביולוגיה התפתחותית - 278499

278499 - נושאים נבחרים בביולוגיה התפתחותית
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

בקורס זה יינתנו הרצאות בנושאים נבחרים על ידי חוקרים מובילים בתחום הביולוגיה ההתפתחותית מהפקולטה ומפקולטות אחרות בארץ ובחו"ל. בנוסף כל סטודנט בקורס יידרש להציג במשך שעה את עבודתו המחקרית. בסיום הקורס הסטודנטים יכירו:
1. טעימה מנושאים נבחרים בחזית המחקר בתחום הביולוגיה ההתפתחותית.
2. מודלים של אורגניזמים שונים, יתרונותיהם וחסרונותיהם בביולוגיה ההתפתחותית.
3. שיטות מחקר חדשניות המשמשות למחקר בביולוגיה התפתחותית מעקב אחר תאים בחיה השלמה במהלך ההתפתחות, סריקה פונקציונלית לזיהוי גנים
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 sinauer sf gilbert developmental biology

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:47:24