מקצוע מידע על מקצוע : גישות כמותיות בביולוגיה מערכתית - 278496

278496 - גישות כמותיות בביולוגיה מערכתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הפרדת סקלות זמן, משוב, רשתות, מוטיבים ברשת, עמידות והומאוסטזיס, שונות ומערכות אקראיות, אינפורמציה, דינמיקה מרחבית, ניתוח של נתוני תפוקה גבוהה, אבולוציה ואופטימליות, משחקים אבולוציוניים, דינמיקה באוכלוסיה. בסיום הקורס הסטודנט - 1.יכיר את הגישות הקיימות לחקירת מרכיבי רשתות תאיות ויחסי הגומלין ביניהן. 3.יכיר את השיטות הקיימות לניתוח נתונים מניסויים בעלי תפוקה גבוהה.
4. יכיר את השיטות הקיימות לניתוח דינמיקה של מעגלים ביולוגים פשוטים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2013 john wiley and sons klipp,e.,liebermeister,w.wierling,c. klipp,e.,liebermeister,w.wierling,c. systems biology
  2006 crc press alon, u an introduction to system biology: design principles of biological circuits

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:50:01