מקצוע מידע על מקצוע : מדע, פסיכולוגיה ומוח - גישה התיחסותית - 278493

278493 - מדע, פסיכולוגיה ומוח - גישה התיחסותית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים       מקצועות קדם
  274236 ביופיסיקה של תהליכים פיסיולוגים   ( או
) 276203 מבנה המח ותפקודו ו -    


ניתוח אילוצים מהותיים המובנים אל תוך חקירת הקשר בין רמות ארגון במערכות מורכבות בכלל ופעילות מוח ומדדים התנהגותיים בפרט. תיאור מסגרת תיאורטית פיזיולוגיה התייחסותית- לחקר המוח , תוך אינטגרציה של מושגים מפסיכולוגיה הגות פונקציונלית ופרגמטיזם. יעשה שימוש במסגרת התיאורטית ההתייחסותית כדי לנתח שאלות ליבה בחקר המוח וההתנהגות בבריאות ובחולי: התפתחות המוח וחלקיו השונים מנקודת מבט אבולוציונית, הקשר להתפתחות שפה, שיתוף פעולה גודל קבוצת ההתייחסות: אנטומיה וזרימת פעילות במוח מנקודת מבט קונספקטואלית: תהליך התפתחות מוח הפרט, סימטריה ראשונית ושבירתה באמצעות אינטראקציה עם סביבה:התפתחות ייצוגים ויחסים בין ייצוגיים בלמידה ובאדפטציה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1.להסביר ולהציג את המסגרת של פיזיולוגיה התייחסותית 2.להסביר ולהדגים אילוצים בחקירת מערכת בעלת טווח רחב של רמות ארגון 3.לתאר התפתחות מוח היונקים מנקודת מבט אבולוציונית. 4.להבחין בין תהליכי אדפטציה ולמידה 5.לתאר את תהליכי התפתחות, אדפטציה ולמידה במונחים של שבירת סימטריה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
216925200 2015 cambridge university s. marom science, psychoanalysis and the brain: space for dialogue

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:27:49