מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות באבולוציית המח בחולייתנים - 278490

278490 - עקרונות באבולוציית המח בחולייתנים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בקורס יתוארו וינותחו העקרונות הבסיסיים של ארגון המוח בבעלי חוליות. יתוארו ההיסטוריה של נוירוביולוגיה השוואתית ושיטות החקר בתחום זה. העקרונות הבסיסיים באבולוציה יסקרו תוך הגשת התכונות שנשמרו על פני חולייתנים, שינויים בגודל יחסי ואבסולוטי של כלל המוח ושל אזורים ותתי מבנים, שינויים בקישוריות ולבסוף דיון בייחודיות של המוח של יונקים לעומת חולייתנים ורב יונקים (בני אדם בפרט) לעומת יונקים נמוכים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להסביר בתמציתיות את העקרונות הבסיסיים של אבולוציית המוח בחולייתנים
2. לתאר את שיטות המחקר המשמשות בתחום הנוירוביולוגיה ההשוואתית.
3. לאפיין את מהלך השינויים בגודל אזורי המח , המוח כולו ושינויים בקישוריות עצבית .
4. לנתח מתי על אף התהליכים האבולוציוניים ושינויים בגודל ו/או קישוריות עקרונות הארגון נשמרו על פני מבנים.
5. להעריך ולדיין פערים בידע ומחלוקות מהותיות בתחום.
6. לתכנן ניסויים שיקדמו את הידע בתחום.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2005 sinauer associate, inc george f. striedter principles of brain evolution

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:22:27