מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה - 278488

278488 - שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274219 ביוסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  278305 ביוסטטיסטיקה     או
 
  274353 שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה       מקצועות זהים


רגרסיה לינארית רבת משתנים, רגרסיה לוגיסטית, ניתוח שונות והשוואות מרובות, ניתוח שרידות ובדיקות מפתח בסטטסטיקה אפרמטרית, ניתוח מאמרים ומחקרים בתחום הרפואה ושימוש בתוכנה סטטיסטית.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 allyn and bacon b.g. tabachnick and i.s fidel using multivariate statistics

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 12:12:03