מקצוע מידע על מקצוע : מורפוגנזה במערכות רב תאיות - 278486

278486 - מורפוגנזה במערכות רב תאיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134128 ביולוגיה של התא       מקצועות קדם


תפקיד המורפוגנים בהתפתחות, נדידת תאים כבודדים ובקבוצה, פולריות וקביעת הצורה התאית והרקמתית, יצירת צינורות, החומר החוץ- תאי, אינטראקציות והשראות בין רקמתיות, מוות תאי מתוכנן. חיות מודל: זבובים, עכברים ודגים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 academic press j. a. davies mechansims of morphogenesis: the creation of biological form

נערך בתאריך 16/07/2020 בשעה 04:47:25