מקצוע מידע על מקצוע : אימונוהמטולוגיה- מבט אחר על תאי הדם - 278480

278480 - אימונוהמטולוגיה- מבט אחר על תאי הדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274230 אימונולוגיה       מקצועות קדם


בקורס ייסקרו אנטיגנים ייחודים לשלוש קבוצות תאי הדם: כדוריות אדומות, טסיות ותאים לבנים, הנוגדנים הנוצרים כנגדם כתוצאה מעירוי מוצרי דם, הריון או השתלה, התופעות הקליניות הנגרמות כתוצאה מנוגדנים אלה והדרכים המעבדתיות לזיהויים. כמו כן ייסקרו פונקציות ייחודיות לתאי הדם השונים ושימושים חדשניים בהם לטיפול במגוון מצבים קליניים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 blackwell science hoffbrand, moss, pettit essential hematologyth 5 the edition
2003 churchill livingstone hillyer, silberstein, ness, anderson blood banking and transfusion medicine

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:23:16