מקצוע מידע על מקצוע : מודלים התנהגותיים במחקר פסיכוביולוגי - 278479

278479 - מודלים התנהגותיים במחקר פסיכוביולוגי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים: התשתית הביולוגית של תופעות התנהגות, והשימוש במודל התנהגותי בחיות מעבדה. המנגנון המולקולארי,מסלולים עצביים ותהליכים המתרחשים במערכת העצבים הקשורים לתופעות התנהגותיות מורכבות. תהליך הפיתוח והעבודה עם מודלים של בעלי חיים הרלוונטים להפרעות פסיכיאטריות. שיטות שונות לצירת עכברי נוקאאוט ועכברים טרנסגניים, באפיון פנוטיפי התנהגותי.


הערות
קורס למוסמכים בלבד
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 wiley c. jacqueline what's wrong with my mouse
2000 mcgraw- hill companies e. kandel , j. schwartz e. kandel , j. schwartz principal in neural science

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:29:56