מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות גנומיות מתקדמות - 278476

278476 - טכנולוגיות גנומיות מתקדמות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   3 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274223 תורשת האדם       מקצועות קדם
  134020 גנטיקה כללית   ( או
) 134082 ביולוגיה מולקולרית ו -    


נושאים: שימושים בטכנולוגיות גנומיות מתקדמות, עקרונות הטכנולוגיות השונות, אפליקציות שהן מאפשרות ואופן האנליזה של הנתונים. הניסויים יכללו צ'יפים לזיהוי וריאנטים ב.ד.נ.א., ביטוי של גנים, דגם מתילציה, קביעת רצף ו- rt-pcr.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:09:32