מקצוע מידע על מקצוע : בקרת הביטוי הגנטי בהתפתחות ובסרטן - 278475

278475 - בקרת הביטוי הגנטי בהתפתחות ובסרטן
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274107 התא ומרכיביו - 2   (   מקצועות קדם
  274134 התא ומרכיביו-1 ו -    
  274223 תורשת האדם ו -    
) 274238 ביוכימיה כללית לרפואנים ו -    


נושאים: מנגנוני הבקרה של ביטוי גנים וחשיבותם בהתפתחות ובסרטן. הבסיס המולקולרי לתיעתוק ואפיגנטיקה. ביטוי גנטי במהלך התמיינות תאית, הולכת אותות ותאי גזע. תרומת מנגנוני הבקרה להתפתחות הסרטן ברמה התאית וביחסי התא והסביבה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006   sf. glibert developmental biology th edition 8
2007   ra. weinberg the biology of cancer garland science

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:21:48