מקצוע מידע על מקצוע : ניסויי מופת בביולוגיה מולקולארית - 278474

278474 - ניסויי מופת בביולוגיה מולקולארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274134 התא ומרכיביו-1   (   מקצועות קדם
) 274223 תורשת האדם ו -    


נושאים: ניסויי מופת שיצרו את תחום הביולוגיה המולקולארית. ניסויים בהם זוהה dna כנושא האינפורמציה הגנטית, מבנהו ואופן הכפלתו. ניסויים להגדרת ולפענוח הקוד הגנטי, מנגנוני ביטוי גנים, זיהוי mrna בקטריאלי קו- לינארי לגן וגילוי האופי המקוטע של גנים אויקריוטים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:18:02