מקצוע מידע על מקצוע : קרישת הדם- מנגנונים והשפעה מורחבת על תחומים נוספים - 278472

278472 - קרישת הדם- מנגנונים והשפעה מורחבת על תחומים נוספים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  125001 כימיה כללית   (   מקצועות קדם
) 274167 ביולוגיה של התא ו -    


הבנת מערכת קרישת הדם כיום הולכת ומתרחבת הן מבחינת מספר גורמי הקרישה המשתתפים והן מבחינת השפעתה על תהליכים חשובים המתרחשים בגוף. הקורס יכלול סקירה של מגוון נושאים כגון: גורמי קרישה, טסיות, המוסטזיס ראשוני, tissue factor, נוגדי קרישה טבעיים, ביולוגיה ואסקולרית, מודלים של קרישה בחיה, טרומבוזיס, קרישה והריון, קרישה וסרטן, קרישה ודלקת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 lippincot williams and wilkins p.r. griffin, n.s. young the bethesda handbook of clinical hematology
2005 mcgraw- hill professional , robert hillman, kenneth ault , robert hillman, kenneth ault hematology in clinical practice
2006 wiley- blackwell v. hoffbrand, p. moss v. hoffbrand, p. moss essential hematology
2007 saunders , craig s. kitchens, barbara m. alving , craig s. kitchens, barbara m. alving consultative hemostasis and thrombosis
2008 churchill livingstone . ronald hoffman et al hemaology: basic principles and practice

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:11:09