מקצוע מידע על מקצוע : ייעוץ גנטי קליני ומעבדתי 1 - 278469

278469 - ייעוץ גנטי קליני ומעבדתי 1
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    18     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  136088 גנטיקה מולקולרית של האדם   (   מקצועות קדם
  274106 נושאים נבחרים בפסיכולוגיה ו -    
) 278411 אמבריולוגיה ו -    


עקרונות יסוד ביעוץ גנטי כולל: היסטוריה משפחתית, תורשה רציסבית, אחוזה ב-x, מיטוכנדריאלית ומולטיפקטוריאלית. ייעוץ גנטי רלוונטי להפרעות מספריות ומבניות של כרומוזומים. בדיקות סקר גנטיות. מאפינים תרבותיים ודתיים של אוכלוסיות אתניות שונות. ייעוץ גנטי במחלות ממאירות. גורמי סיכון למחלות גנטיות ומומים מולדים. שימוש מושכל ופרשנות של בדיקות ציטוגנטיות, מולקולריות, בדיקות תאחזיה גנטית, בדיקות ביוכימיות. העברת בשורה מרה.


הערות
קורס למוסמכים בלבד
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 elseveir ,.pyeritz, r. e., connor, j. m ,.pyeritz, r. e., connor, j. m principles and practice of medical genetics e- dition: continually updated online reference
2007 saunders nussbaum, rl., mclnnes, rr., and nussbaum, rl., mclnnes, rr., and thompson and thompson genetics in medicine
2004 heinemann pub. oxford 6th edition .harper, p. s practical genetic counseling
2004 oxford univ. press us .mckinlay gardner, r. j .mckinlay gardner, r. j chromosome abnormalities and genetic counseling

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:12:42