מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בגנטיקה רפואית 2 - 278468

278468 - סמינריון מחקר בגנטיקה רפואית 2
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   12     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תכנון עצמי והכנה של הצעת מחקר באחד משטחי הגנטיקה הרפואית, בהנחיית מומחה בגנטיקה רפואית. על הסטודנט להגיש חיבור ערוך בצורת הצעת מחקר אשר יוגש למנחה, ויוצג במסגרת סמינריון. החיבור יכלול רקע מדעי וסקירה של הספרות העדכנית הקשורה להצעת המחקר, שאלת מחקר, מטרות המחקר, שיטות ותכנון מתודולוגיה שתיתן מענה לשאלה המדעית / מחקרית שהוצגה, חשיבות המחקר וסקר התכנות בסיסי לבצוע המחקר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 elseveir ,.pyeritz, r. e., connor, j. m ,.pyeritz, r. e., connor, j. m principles and practice of medical genetics e- dition : continually updated online reference
2007 saunders nussbaum, rl., mclnnes, rr., and nussbaum, rl., mclnnes, rr., and thompson and thompson genetics in medicine

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:22:15