מקצוע מידע על מקצוע : שיתוף פעולה קוריטקלי- תת קורטיקלי - 278462

278462 - שיתוף פעולה קוריטקלי- תת קורטיקלי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  276203 מבנה המח ותפקודו       מקצועות קדם


אנטומיה של הקשרים בין הקורטקס התלמוס לגרעיני הבסיס. חלוקה למערכות פונקצינליות, מאפיינים תאיים ונוירופרמקולוגיים, מערכות פעולה פונקציונליות לתיפקודים תחושתיים, מוטוריים וקוגניטיביים, תובנות כלליות לגבי פעולת המח.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:04:10