מקצוע מידע על מקצוע : פרוק חלבונים - פזיולוגיה ופתולוגיה - 278460

278460 - פרוק חלבונים - פזיולוגיה ופתולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  125001 כימיה כללית       מקצועות קדם
  274226 ביוכימיה כללית לרפואנים     או
  276310 ביוכימיה קלינית     או


לצימוד חלבונים ופירוקם על ידי מערכת האוביקיטין תפקידי בקרה מרכזיים בתהליכים תאיים רבים כחלוקת התא, שיעתוק ובקרת איכות. הפרעות בתהליך מעורבות בתהליכים סרטניים ומחלות ניווניות של מערכת העצבים המרכזית. בהתאם, מהווה המערכת מטרה חשובה לפיתוח תרופות. הקורס יסקור את הספרות העדכנית בנושא וינתח דוגמאות לתהליכים שונים בהם מעורבת מערכת פירוק החלבונים בתא.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:59:16