מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח נתונים לביו-רפואה - 278452

278452 - ניתוח נתונים לביו-רפואה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 274353 שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה ו -    
  097449 סטטיסטיקה אי פרמטרית     או
  097465 ניתוח רב משתני     או
  274219 ביוסטטיסטיקה     או


שיטות ניתוח מתקדמות מוצגות דרך דוגמאות ביולוגיות-מסדי נתונים גנומים, סטנדרטיזציה,אנליזות רבות משתנים,מרחקים,אשכולות,כיווץ מימדים,העשרה, סיווג,אינטגרציית מידע,שימוש בדגימה וערבול,סימולציות. דוגמאות יכללו- נתוני mrna, dna חלבונים נתונים קליניים ועוד. תכנות בסיסי ושימוש בחבילות חיצוניות. בסיום הקורס הסטודנט ישיג: 1.הבנה בסיסית של השיטות הסטטיסטיות האמורות, שימושן ומגבלותיהן. 2.הבנה כיצד ניתן להשתמש בשיטות אלו במגוון רחב של שימושים לניתוח נתונים ביו-רפואיים. 3.יכולת תכנות בסיסית ויכולת הפעלת השיטות האמורות במגוון רחב של שימושים
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 springer g.james,d.witten,t.hastie and g.james,d.witten,t.hastie and introduction to statistical learning
2013 chapman and hall a.gelman,j.carlin,h.stern,d.dunson, a.gelman,j.carlin,h.stern,d.dunson, bayesian data analysis

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:16:10