מקצוע מידע על מקצוע : מבוא ליישומי מחשב במחקר רפואי - 278450

278450 - מבוא ליישומי מחשב במחקר רפואי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274121 קורס מחשב לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הכרת המחשב, תמלילן, גליון אלקטרוני (עקרונות הייצוג והחישוב הטבלאי, ייצוג גרפי), שימוש בגליון אלקטרוני לבניית מודלים ולפתרון בעיות, שימוש במאגרי מידע (בעיקר medline ) שימושים של רשת ה-internet, סקירה ודוגמאות של שימושי מחשב ברפואה ובמחקר רפואי.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1990 addison-wesley publishing_company shortliffe, perreault, wiederhold and shortliffe, perreault, wiederhold and medical informatics: computer applications in the health care.
  1994 sams publishing paul mcfedries excel 5 superbook

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:11:02