מקצוע מידע על מקצוע : נושאים עדכניים במדעי הרפואה - 278419

278419 - נושאים עדכניים במדעי הרפואה
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הרצאות על מחקרים חדישים בשטח הביולוגיה המולקולרית, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא, פרמקולוגיה, פיסיולוגיה וכו'. כל סטודנט יתבקש להגיש עבודה אחת בכל סמסטר. הנוכחות חובה. סמסטר ב' תשע"ו: סמינר רפפורט סמססטר ב' תש"ף:


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:06:11