מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באימונולוגיה 2 - 278416

278416 - סמינר באימונולוגיה 2
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  276308 מבוא לאימונולוגיה       מקצועות קדם
  276413 אימונולוגיה בסיסית     או


נושאים מובחרים מהספרות השוטפת על התקדמויות באימונולוגיה. הנושאים יהיו בשטחים: אימונוכומיה, אימונולוגיה תאית, פרמקו אימונולוגיה, הכרה עצמית וסבילות, גנטיקה של התגובה החיסונית ופתו-אימינולוגיה, אימונולוגיה התפתחותית.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:32:07