מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באימונולוגיה 1 - 278415

278415 - סמינר באימונולוגיה 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  276308 מבוא לאימונולוגיה       מקצועות קדם
  276413 אימונולוגיה בסיסית     או


נושאים מובחרים מהספרות השוטפת על התקדמויות באימונולוגיה. הנושאים יהיו בשטחים: אימונוכימיה אימונולוגיה תאית, פרמקו-אימונולוגיה, הכרה עצמית וסבילות גנטיקה של התגובה החיסונית ופתו-אימונולוגיה אימונולוגיה התפתחותית.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 13:56:21