מקצוע מידע על מקצוע : אמבריולוגיה - 278411

278411 - אמבריולוגיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134029 ביולוגיה של התא 1       מקצועות קדם
 
  274202 אמבריולוגיה של האדם       מקצועות זהים


התפתחות העובר האנושי - סקירה כללית. התקופה האמבריונית והתפתחות המומים המולדים, התקופה הפיטלית. התפתחות המערכות הספציפית, המערכת הקרדיו- וסקולרית מערכת הרביה וההפרשה, מערכת העצבים והמוח. הקשתות הפרנגאליות והתפתחות הפנים, מערכת השלד מערכת העיכול, התפתחות גלגל העין והאוזן, מבנה השליה ותפקידיה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:16:28