מקצוע מידע על מקצוע : רצפטורים לנוירוטרנסמיטרים במוח - 278401

278401 - רצפטורים לנוירוטרנסמיטרים במוח
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2   1 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תאוריות של תגובה בין רצפטור ותרופה. אנליזת האינטראקציה בין ליגנד ורצפטור. מחקרים חדשים על הרצפטורים הבאים: רצפטורים לגאבא בנזודיאזפינים, דופמין, אופייאטים ומוסקרינים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:08:22