מקצוע מידע על מקצוע : ביוסטטיסטיקה - 278305

278305 - ביוסטטיסטיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274219 ביוסטטיסטיקה      


סטטיסטיקה תאורית : התפלגות ומאפייניה. הסתברות, עמידה נקודתית ורווח. שיעורי תחלואה. הסקה : בערכת טפול חדש, הערכת גורמי סיכון, מבחני מובהקות ומעבדתיים. תרגול במחשב של תוכנות סטטיסטיות מקמיות וקריאה ופענוח של פלטי מחשב.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  1982 harvard rosner b. fundamentals of biostatistics
חובה 1993 עם עובד רות - בייט מרום סטטיסטיקה

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:20:27