מקצוע מידע על מקצוע : פוטנציאלים מעוררים והתנהגות - 278303

278303 - פוטנציאלים מעוררים והתנהגות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  277001 מדעי העצב       מקצועות קדם
  277006 מבוא למערכות חישה     או


עקרונות רישום של פוטנציאלים מעוררים. פוטנציאלים מעוררים ארוכי חביון ואנדוגניים: 300p, cnv, פוטנציאלים קדם-מוטוריים. מתאמים לעיבוד אינפורמציה, מתאמים לזכרון, מתאמים לקשב.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:13:11